دیدگاه یا چشم انداز: ویژه گی که موجودِ بنام انسان را نثبت به دیگر زنده جانها متمایز میکند. میتوان تصور کرد که اگر انسان فاقد دیدگاه می بود چی تفاوت با دیگر حیوانات داشت ؟. انسان به طور ذاتی با خِرَد وشعوری که دارد، نثبت به زندگی و آینده خویش دارای دیدگاه هست. با این حال موارد مانند جغرافیا ، فرهنگ ، اجتماعِ پیرامون افراد و خانواده  دربسیاری موارد تشکیل دهنده دیگاه انسانها بوده است. به عنوان مثال در یک جامعه پویا و درحال رشد اکثر افراد دیدگاه شان بر اختراع یک چیز جدید متمرکز هست. در حالیکه دریک جامعه عقب مانده دیدگاه اکثر افراد متمرکز بر دزدی زور گیری و انجام کارهای خلاف هست. بنا با توجه به موارد یا شده هر کسب و کاری، از غرفه موبایل در کنار جاده گرفته تا بزرگترین شرکت های جهان مانند علی بابا، طبیعتاً با توجه به اندازه و وسعت آن کسب و کار، دیدگاهی در پشت خود پنهان کرده اند. و لی آنچه که یک دیدگاه را ویژه و منحصر به فرد میسازد، نحوه پیوند آن با آن کار و تجارت است که منجر به جهت دهی و تسریع آن به سمت توسعه و پیشرفت می شود. در کابُل پِن نیز دیدگاه تیم که از بدو تاسیس این شرکت کار می کنند، علاوه بر تامین منافع اقتصادی، به دلیل پیشرفت سریع علم و فناوری که همواره شاهد از بین رفتن بسیاری از مشاغل هستیم. روی چندین ویژگی دیگرمانند: کار فرهنگی و هنری، مفید بودن برای جامعه، زمینه  آموزش تکنولوژی جدید چاپ برای جوانان علاقه مند، ایجاد شغل های جدید برای افراد جویای کار و سهولت دست رسی افراد متقاضی کارهایکه تا اکنون در داخل کشورامکان انجام آنها نبوده متمرکز شده می باشد.

به خبرنامه ما بپیوندید

برای دریافت اخرین خدمات ما در صندوق پستی خود مشترک شوید!

ایمیل شما هرگز به اشتراک نمی گذارند

پیمایش به بالا